בתקופת עבודתה באוניברסיטה העברית, מעין שדרגה באופן משמעותי מגוון רחב של אתרי אינטרנט במרחב האוניברסיטה, ייצרה בכוחות עצמה פתרונות מרתקים ושימושיים לבעיות שהטרידו חוקרים ואנשי מנהלה באוניברסיטה משך שנים רבות, ופעלה בשום שכל ובדיפלומטיות בדרך לחידוש המרחב האינטרנטי האוניברסיטאי.

מעין הביאה איתה לתפקיד ידע וניסיון משמעותיים בניהול פרויקטים טכנולוגיים, בניהול אתרי אינטרנט גדולים, ובניהול ופיתוח ידע ארגוני. היא שילבה את השכלתה במדעי המחשב ובמדיניות ציבורית בהתוויית מדיניות טכנולוגית באוניברסיטה העברית ומימוש תכניות עבודה בנושא.