פנינו למעין בבקשה שתיקח חלק בתיעוד פעילותה של קרן טראמפ ברשת החברתית. מעין הוסיפה לטקסט את זווית מבטה הייחודית והמקצועית, ועינה הבוחנת תרמה לנו לגיבוש המשך פעילותנו בתחום.